tuyet-chieu-tu-van-bao-hiem

LỊCH ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH “TUYỆT CHIÊU TƯ VẤN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”.

Bạch Kim trân trọng thông báo lịch Chương trình đào tạo “TUYỆT CHIÊU TƯ VẤN BẢO HIỂM NHÂN THỌ” trên toàn quốc để các anh chị tư vấn tài chính biết được và đăng ký tham gia học.

KHÓA HỌC NỀN TẢNG: 3 kỹ năng: Tuyệt chiêu tạo dựng nhu cầu, Tuyệt chiêu hóa giải từ chối và Tuyệt chiêu chốt hạ hợp đồng.

+ Ngày 13/4 tại TP. Vinh, Nghệ An (KS Bắc Kinh)
+ Ngày 17/4 tại TP. Hồ Chí Minh (Địa điểm sẽ thông báo trước 48 giờ)
+ Ngày 22/4 tại Hà Nội (tại HV Bạch Kim, số 223 Đội Cấn, Ba Đình)
+ Ngày 23/4 tại TP. Hải Dương (Địa điểm sẽ thông báo trước 48 giờ)
+ Ngày 08/5 tại TP. Tuyên Quang (Địa điểm sẽ thông báo trước 48 giờ).

KHÓA HỌC ĐẲNG CẤP: 2 kỹ năng: Tuyệt chiêu hoạch định tài chính và Tuyệt chiêu nâng cao mệnh giá.

+ Ngày 05/05 tại Hà Nội (tại HV Bạch Kim, số 223 Đội Cấn, Ba Đình)
+ Ngày 15/05 tại TP. Vinh, Nghệ An (KS. Bắc Kinh)
+ Ngày 21/05 tại TP. Hồ Ch Minh (địa điểm sẽ thông báo trước 48 giờ)

Liên hệ đặt mua vé học: 046 293 4288 / 0984 953 683, chỉ 900 ngàn/ khóa học.