Đây là LỊCH BLOC 365 tờ cho 365 ngày, trên mỗi tờ lịch đều có 1 THÔNG ĐIỆP về GIÁ TRỊ, Ý NGHĨA của bảo hiểm và hơn nữa… có thêm 1 câu KIẾN THỨC về bảo hiểm; Có 5 loại bìa lịch khác nhau, với 5 chủ đề: AN GIA, AN TÂM, AN PHÚC, AN THỊNH, AN PHÁT thể hiện cho sự BÌNH AN, GIA ĐÌNH, TÂM ĐỨC, PHÚC LỘC, THỊNH VƯỢNG, PHÁT ĐẠT…