Với phương châm “Gần gũi hơn để hiệu quả hơn”, công cụ đã bám sát tiêu chí ngắn gọn, đơn giản, dễ dàng sử dụng và thực tế để tư vấn viên bảo hiểm có thể tạo dựng, dẫn dắt khách hàng từ không có nhu cầu đến thấy cần bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ an toàn tài chính và thực hiện những mục tiêu trong tương lai nhằm làm chủ cuộc đời của mình.

Đặc biệt, tư vấn viên không cần phải một lần nào nhắc đến hai chữ “bảo hiểm” khi sử dụng công cụ này. Trong thực tế, hầu hết khách hàng rất không thích nghe nói đến bảo hiểm khi họ chưa thực sự thấy cần thiết. Vì thế, đây là một điều hết sức thuận lợi và dễ dàng cho tư vấn viên mở đầu cuộc chuyện với khách hàng của mình. Nhất là những tư vấn mới vào nghề.