Kế thừa những giá trị đã được minh chứng của Bảo Bối Bạch Kim 2015, đó là hỗ trợ tư vấn viên tư vấn khách hàng hiệu quả nhất, Siêu Bảo Bối 2017 còn có giá trị đặc biệt khác: Hỗ trợ công tác tuyển dụng của các cấp quản lý trong ngành Bảo hiểm nhân thọ.

Nếu như Bảo bối Bạch Kim 2015 chỉ chứa đựng 50 video và tài liệu, thì với Siêu Bảo Bối 2017, số lượng video và tài liệu đã lên tới hơn 100.

Với Siêu Bảo Bối, các tư vấn viên không chỉ học hỏi được các kiến thức, kỹ năng tư vấn khách hàng một cách chủ động, mà còn có thể chia sẻ để khách hàng xem video. Do đó, đây là sẽ công cụ để tư vấn khách hàng tham gia BHNT.

Đối với cấp quản lý, các video của Siêu Bảo Bối cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều nhờ có chia sẻ của các chuyên gia, các quản lý uy tín trong ngành. Đây cũng là công cụ hiệu quả để tiếp cận ứng viên, giải tỏa băn khoăn, động viên tinh thần để tuyển dụng đội ngũ và phát triển hệ thống.

USB Siêu Bảo Bối Bạch Kim 2017 được bảo vệ chống sao chép nhờ giải pháp USB Copy Protection của hãng phần mềm quốc tế Kakasoft.