Chuyên đề 1 – Kỹ năng tư vấn bài bản & chuyên nghiệp

ĐẶT VÉ HỌC
ĐẶT VÉ HỌC
LỚP HỌC ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN GIÁ VÉ SỐ CÒN LẠI ĐĂNG KÝ 
 KỸ NĂNG TƯ VẤN BÀI BẢN & CHUYÊN NGHIỆP  Hà Nội  Ngày 19/7/2018
07:30 – 12:00
Tặng 500K

còn 1.000.000đ/vé

 HẾT VÉ  BAN-GOC-DAT-MUA-NGAY
KỸ NĂNG TƯ VẤN BÀI BẢN & CHUYÊN NGHIỆP Hà Nội Ngày 15/8/2018
07:30 – 12:00
Tặng 500K

còn 1.000.000đ/vé

 Còn 21 vé  BAN-GOC-DAT-MUA-NGAY
 KỸ NĂNG TƯ VẤN BÀI BẢN & CHUYÊN NGHIỆP  Bắc Ninh (Dai-ichi)  Ngày 13/8/2018
07:30 – 12:00
Tặng 500K

còn 1.000.000đ/vé

 HẾT VÉ
 KỸ NĂNG TƯ VẤN BÀI BẢN & CHUYÊN NGHIỆP  HCMC  Ngày 15/8/2018
07:30 – 12:00
Tặng 500K

còn 1.000.000đ/vé

 Còn vé  BAN-GOC-DAT-MUA-NGAY
 KỸ NĂNG TƯ VẤN BÀI BẢN & CHUYÊN NGHIỆP  Hà Nội

(Manulife)

 Ngày 21/8/2018
07:30 – 12:00
Tặng 500K

còn 1.000.000đ/vé

 HẾT VÉ