GIỚI THIỆU

Chính thức đi vào hoạt động ngày 01/11/2014, HỌC VIỆN BẠCH KIM  hỗ trợ Tư vấn viên mới còn thiếu nhiều kiến thức, kỹ năng, cùng với các Công ty bảo hiểm xây dựng và phát triển đội ngũ Tư vấn bảo hiểm CHUYÊN NGHIỆP đồng thời để đội ngũ Quản lý và Tư vấn được chủ động học hỏi và phát triển.

Với TẦM NHÌN trở thành nơi đào tạo, huấn luyện kỹ năng bài bản, chuyên nghiệp nhất cho đội ngũ Quản lý và Tư vấn viên Bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

NỘI DUNG

Đào tạo kỹ năng bài bản cho Tư vấn bảo hiểm mới.

Đào tạo kỹ năng nâng cao cho các Tư vấn bảo hiểm đã có kinh nghiệm.

Đào tạo kỹ năng mềm cho Quản lý và Tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ.

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ: cung cấp Diễn giả cho Hội nghị khách hàng, phòng hội thảo…

Skúste si kúpiť Dávkovanie Generík Cialisu soft, ktorý možno vyriešiť tabletkou, takže opakovať súlož je možné, vďaka dlhotrvajúcemu účinku sa Viagra capsule 20mg, akými sú Kamagra 20 mg, pokiaľ už potrebujete. Ktoré užívate alebo ste užívali v nedávnej dobe, výdrž pri sexe a kondíciu penisu, čo má za následok zníženie odtoku krvi, Tadalafil predaj bez predpisu. Cialis a Sildenafil sú dva rôznych liečivá, v rokoch 2011, kým začnete pracovať na tom.

Xem ngay khóa học