ĐÀO TẠO KỸ NĂNG

//ĐÀO TẠO KỸ NĂNG

Bạch Kim chuyên nghiên cứu, biên soạn, tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng tư vấn bảo hiểm nhân thọ cho mọi đối tượng tư vấn viên bảo hiểm, ở mọi trình độ khác nhau.

Giảng viên của Bạch Kim có kinh nghiệm thực tế, trực tiếp tư vấn thành công với nhiều khách hàng, có kỹ năng xuất sắc trong huấn luyện, đào tạo, phát triển đội ngũ tư vấn viên bảo hiểm.

Các khóa đào tạo Bạch Kim tổ chức dành riêng cho tư vấn viên từng văn phòng, từng công ty bảo hiểm để đảm bảo thống nhất về văn hóa doanh nghiệp.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.