CHIA SẺ DIỄN THUYẾT

//CHIA SẺ DIỄN THUYẾT

Bạch Kim tiên phong và chuyên cung cấp diễn giả thực hiện và tham gia các buổi diễn thuyết, chia sẻ, động viên dành cho đội ngũ quản lý, tư vấn viên của ngành bảo hiểm nhân thọ.

Diễn giả của Bạch Kim là các tác giả, giảng viên, doamh nhân thành đạt với kiến thức phong phú, kinh nghiệm lâu năm về bảo hiểm có kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp, đẳng cấp.

Chắc chắn chúng tôi sẽ làm cho đội ngũ của bạn hào hứng tinh thần, nâng cao kỹ năng, trau dồi thêm hiểu biết khi được tham dự các chương trình diễn thuyết do diễn giả của Bạch Kim thực hiện.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.