Chuyên đề 2 – Kỹ năng nâng cao để phát triển bền vững

ĐẶT VÉ HỌC
ĐẶT VÉ HỌC
       LỚP HỌC ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN GIÁ VÉ SỐ CÒN LẠI ĐĂNG KÝ
 KỸ NĂNG NÂNG CAO,

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hà Nội Ngày 26/7/2018
07:30 – 12:00
Tặng 500K chỉ còn 1.000.000đ/vé CÒN VÉ BAN-GOC-DAT-MUA-NGAY