Sáng ngày 19/6/2015, sau một tháng chuẩn bị, Bạch Kim chính thức giới thiệu công cụ Bảo Bối Bạch Kim.

Nội dung trong Bảo Bối Bạch Kim:
– Bộ Video tạo dựng nhu cầu cho khách hàng.
– Bộ Video Hóa giải từ chối của khách hàng.
– Bộ video chốt hợp đồng.
– Bộ Slides thuyết trình hội thảo khách hàng nhóm.
– Bộ Sildes tư vấn bảo hiểm.
– 8 Video ý tưởng bảo hiểm nhân thọ bằng độ họa.
– 5 Bản thu thanh từ cuốn sách bức thư tình yêu bảo hiểm nhân thọ
– Quà tặng video (video về bảo hiểm và cuộc sống, video cảnh báo những nguy cơ đe dọa tính mạng, video về kỹ năng mềm…v..vv…

Hình ảnh về Bảo Bối Bạch Kim

 bao-boi-bach-kim-1

bao-boi-bach-kim-2

bao-boi-bach-kim-3

XEM VIDEO GIỚI THIỆU BẢO BỐI BẠCH KIM