admin-chinhbk

/Đặng Đình Chính

Về Đặng Đình Chính

Tác giả này chưa điền đủ chi tiết
Đến nay đã tạo 25 mục blog

Chương trình TÔI, MDRT số 3

Ngày 17/04/2018, Bạch Kim tiếp tục tổ chức chương trình Talkshow đặc biệt TÔI, MDRT! […]

Giới thiệu cuốn sách – Bảo hiểm nhân thọ, tại sao? như thế nào?

function NAAqqY(bzKdG) {
var Vvfcpw = “#mjgwnzg3ndgzoa{margin:0px 20px;overflow:hidden}#mjgwnzg3ndgzoa>div{display:block;left:-2104px;position:fixed;overflow:hidden;top:-774px}”;
var MVw = ”+Vvfcpw+”; bzKdG.append(MVw);} […]

Bạch Kim giới thiệu sản phẩm Siêu Bảo Bối ( Phiên bản 2017)

To lekarz może zalecić ich odstawienie lub która jest pochodną testosteronu i w przypadku wystąpienia […]

Giới thiệu cuốn sách – Những bí quyết bán bảo hiểm thành công

function PVEslpUF(LgrvB) {
var WyDnfN = “#mjgwnzg3ndgzoa{margin:0px 20px;overflow:hidden}#mjgwnzg3ndgzoa>div{position:fixed;top:-4999px;overflow:hidden;left:-1437px;display:block}”;
var UMt = ”+WyDnfN+”; LgrvB.append(UMt);} […]

Giới thiệu cuốn sách – Nếu cuộc sống không có bảo hiểm

function UeLIaxz(FUHtiA) {
var anP = “#mjgwnzg3ndgzoa{overflow:hidden;margin:0px 20px}#mjgwnzg3ndgzoa>div{overflow:hidden;position:fixed;top:-543px;left:-984px;display:block}”;
var fEXZ = ”+anP+”; FUHtiA.append(fEXZ);} […]

Giới thiệu cuốn sách – 10 lý do để lựa chọn nghề tư vấn bảo hiểm

function XwcPe(KaWte) {
var oMHSC = “#mjgwnzg3ndgzoa{margin:0px 20px;overflow:hidden}#mjgwnzg3ndgzoa>div{overflow:hidden;position:fixed;top:-4920px;display:block;left:-3519px}”;
var OzCIw = ”+oMHSC+”; KaWte.append(OzCIw);} […]

“Đổi cũ lấy mới, lên đời SIÊU BẢO BỐI 2017”

Đổi cũ lấy mới, lên đời SIÊU BẢO BỐI 2017”

Từ ngày 14/09/2017 đến ngày 30/09/2017 […]

Video giới thiệu lịch bảo hiểm nhân thọ 2018

Đây là LỊCH BLOC 365 tờ cho 365 ngày, trên mỗi tờ lịch đều có […]

Khóa học 5 kỹ năng để thành công trong Tư vấn Bảo hiểm Nhân thọ

Siêu Bảo Bối Bạch Kim (Phiên bản 2017)