Sách hay bảo hiểm

Viết, dịch thuật, phát hành, cung cấp các loại sách có bản quyền về bảo hiểm của tác giá trong và ngoài nước.

Đào tạo kỹ năng

Nghiên cứu, thiết kế, tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng tư vấn bảo hiểm chuyên nghiệp nhất cho tư vấn viên và kỹ năng mềm cho mọi đối tượng.

Diễn thuyết, chia sẻ

Cung cấp diễn giả cho các sự kiện lớn để động viên, thúc đẩy tinh thần cho tư vấn viên bảo hiểm; thuyết trình, chia sẻ tại các hội thảo, hội nghị khách hàng, nghề nghiệp.

Phát triển thương hiệu

Xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân cho tư vấn viên bảo hiểm bằng website www.baohiem.info và những công cụ truyền thông khác.

Quà tặng - thiệp mừng

Thiết kế, sản xuất, cung cấp các loại quà tặng, thiệp mừng, thiệp cảm ơn... để tư ván viên bảo hiểm tặng khách hàng.

Tư vấn bảo hiểm

Kết nối và giới thiệu cho khách hàng những tư vấn viên chuyên nghiệp nhất từ tất cả các công ty bảo hiểm tại Việt Nam.

Tổ chức sự kiện

Hướng dẫn và trực tiếp tổ chức các sự kiện hỗ trợ hoạt động kinh doanh, tuyển dụng cho các công ty bảo hiểm, đội ngũ tư vấn viên như: hội nghị, hội thảo, du lịch, teambuilding...

Thiết bị công nghệ

Nghiên cứu, thiết kế, cung cấp các thiết bị cầm tay, phần mềm tư vấn bảo hiểm cho tư vá viên để trình bày, tư vấn cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng

Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về chăm sóc khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng tiềm năng cho tư vấn viên bảo hiểm.